Forsker: Grønland bør udrydde tuberkulose

Forsker: Grønland bør udrydde tuberkulose

4. marts 2020 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Forekomsten af tuberkulose i Grønland er høj, og det kræver en aktiv indsats nu, hvis man vil undgå multiresistent tuberkulose i fremtiden, mener tysk forsker.

Af Laura Philbert, laura@philbert.info

På verdensplan oplever vi i disse år en stigning i multiresistent tuberkulose. Mens forekomsten af tuberkulose er meget høj i Grønland i dag, har landet indtil videre undgået resistensen. Professor Christoph Lange fra Lübeck Universitet mener, at man bør gøre en aktiv indsats, før den resistente tuberkulose når frem til Grønland. Han siger:

”Man kan forholdsvis let forebygge tuberkulose i Grønland i dag, da landet endnu ikke er ramt af multiresistent tuberkulose. Men hvis først der opstår multiresistente tilfælde, bliver det straks mere kompliceret og meget sværere at behandle. Desuden findes der ingen gode anbefalinger for forebyggelse mod multiresistent tuberkulose.”

Det er Anders Koch, overlæge ved Statens Serum Institut, Rigshospitalet og det grønlandske sundhedsvæsen, enig i:

”Det er vigtigt at holde skarpt øje med udviklingen på området. I modsætning til andre bakteriesygdomme, hvor man taler om resistens, er det ikke bare et spørgsmål om at skifte over til noget andet medicin, og så tro, at problemet er løst. Det tager betragtelig længere tid at behandle folk for multiresistent tuberkulose, og behandlingen er voldsomt dyrere og medfører flere bivirkninger.”

Christoph Lange fortæller dog, at det, for første gang siden opfindelsen af den nuværende vaccine, ser ud til, at en ny vaccine med en langt bedre beskyttelse kan være på vej. Men tilføjer advarende:

”Det kan selvfølgelig ske, at det kan lykkes at udvikle en vaccine, som forhindrer multiresistent tuberkulose, og som er meget bedre end den nuværende vaccine, den såkaldte BCG-vaccine. Men man skal samtidig huske på, at vaccineområdet i flere årtier har været præget af en del ønsketænkning. Og at så længe den vaccine ikke findes, kan man ikke regne med den.”

En kedelig verdensrekord

I 1950’erne var Grønland et af de lande i verden med den højeste forekomst af tuberkulose. 1.835 tilfælde pr. 100.000 indbyggere og på det tidspunkt årsag til hver tredje dødsfald i Grønland.

Derfor gjorde man en stor indsats for at bekæmpe tuberkulosen. Man oprettede Dronning Ingrids Hospital, sejlede langs kysten med tuberkuloseskibet Misigssût for at nå ud til så mange som muligt, og begyndte at vaccinere mod tuberkulose med den såkaldte BCG-vaccine. Det førte til et betydeligt fald i hyppigheden, som nåede et lavpunkt i 1980’erne med ni tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Men fra starten af 1990’erne og frem til 2010 steg tallet igen og har de senere år mere eller mindre ligget fast på omkring 100 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere pr. år. De sidste par år er tallet dog faldet lidt. Men på trods af store indsatser kæmper landet stadig med en høj forekomst sammenlignet med andre steder i verden, fortæller Anders Koch og tilføjer:

”Det er vigtigt med kontinuerligt fokus på tuberkulose i Grønland. Det er et langt sejt træk, fordi betingelserne for smitte stadig er til stede mange steder i Grønland. Smitterisikoen er større, jo tættere man bor sammen. Selvom forholdene har ændret sig markant siden 1950’erne, er der stadig områder, hvor grønlænderne bor meget tæt. Behandling er én ting, vaccine en anden, men den generelle levestandard spiller også en rolle.” 

Indsatser har en effekt

Ifølge Anders Koch er grunden til, at man så en stigning i 1990’erne, sandsynligvis, at man ikke længere havde så stort fokus på området som tidligere, fordi antallet af tilfælde var faldet så markant. Han fortæller, at der er lavet en stor undersøgelse af beredskab og tuberkulose-situationen i de forskellige arktiske lande, som viser, at det er vigtigt at gøre en aktiv indsats. Anders Koch siger:

”Det er ret tydeligt, at der, hvor man slækker på indsatser mod tuberkulose, stiger hyppigheden, mens den holdes i ave de steder, hvor man fortsat har fokus på området.”

Han fortæller, at indsatsen mod tuberkulose bliver styrket i disse år, og at man i sundhedsvæsnet holder et vågent øje med området. Det samme gør politikerne, og Grønland har blandt andet fået en handlingsplan, ”National TB strategi 2017-2021”, der bygger på anbefalinger fra WHO.

”Jeg tror, at man kommer til at være mere aggressiv med at opspore smitte og behandle latente tilfælde, hvor patienter er smittede, men bare ikke har udviklet sygdommen endnu,” siger Anders Koch.

Let at udrydde tuberkulose i Grønland

Christoph Lange peger på, at der er gode muligheder for at bekæmpe tuberkulosen, så længe der ikke findes multiresistent tuberkulose i Grønland. Han foreslår, at man opsporer og behandler alle patienter med aktiv tuberkulose og derefter giver alle andre forebyggende behandling – en behandling, der i dag er forholdsvis simpel og består af kun to tabletter om ugen i 12 uger. Uden multiresistent tuberkulose, mener han, at man med denne fremgang vil kunne udrydde tuberkulose i Grønland inden for et år. Christoph Lange uddyber:

”I en verden med et stigende antal tilfælde af multiresistent tuberkulose, vil det for et land som Grønland med høj en forekomst af tuberkulose – og hvor du ved, at befolkningen af den ene eller anden årsag er særligt modtagelig – være meget fornuftigt at satse på at udrydde tuberkulose nu. For så snart du får multiresistent tuberkulose, er det betydeligt sværere at komme af med.”

Han tilføjer, at det er langt mere vanskeligt at komme tuberkulosen til livs i andre dele af verden, hvor der allerede findes multiresistens. Det gælder særligt i Østeuropa, i lande som Ukraine, Hviderusland og Rusland, hvor mere end 25% af tuberkulosetilfældene er multiresistente.

Om forfatteren: Laura Philbert er freelancejournalist.

Kontakt

Anders Koch, ako@ssi.dk

Christoph Lange. clange@fz-borstel.dk

Intrografik: World Health Organisation

Læs også: Grønlands sundhedsvæsen på briksen

Faktaboks:

  • Tuberkulose forekommer i hele Grønland, men er mest udbredt i Syd- og Østgrønland. Tuberkulose optræder langt hyppigere hos personer med væsentlige sociale problemer.
  • Resistens mod standard tuberkulosebehandling er kun set i få tilfælde. Det har dog givet særlige udfordringer, da faciliteterne i sundhedsvæsenet til denne gruppe patienter er begrænset.
  • Børn vaccineres med BCG-vaccine mod tuberkulose. Vaccinationsdækningen for denne vaccine er høj overalt i Grønland.
  • Tuberkulosebekæmpelsen i Grønland udføres i henhold til National TB strategi 2017-2021. Der er fokus på, at tuberkulosebekæmpelsen kræver en indsats fra forskellige dele af samfundet og ikke kun sundhedsvæsenet.
  • Tuberkulosestrategien fokuserer på at finde alle med aktiv tuberkulose hurtigst muligt efter sygdomsudbrud. Der tilbydes forebyggende medicinsk behandling til udvalgte grupper af smittede, som ikke har aktiv sygdom.
  • Indsatsen mod tuberkulose vanskeliggøres ved en række forhold, herunder at de tuberkuloseramte bor meget spredt i landet. Der er også væsentlige udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere til opgaven.

Kilde: Landslægeembedet