Om Polarfronten

 

POLARFRONTEN er et populærvidenskabeligt medie, der fortæller om videnskab og forskning i Arktis – primært Grønland.

POLARFRONTEN begyndte som printmagasin på Dansk Polarcenter i 1998. I 2009 overgik POLARFRONTEN til Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation. I 2012 blev det muligt takket være midler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde, at POLARFRONTEN kunne blive overtaget af Det Grønlandske Selskab (DGS). Flytningen til DGS markerede også et skift fra printmedie til digitalt medie.

Det er midler fra følgende fonde, der igennem årene har gjort det muligt for POLARFRONTEN at fortælle om al den vedkommende og fascinerende forskning, der foregår i Grønland – af danske, grønlandske og udenlandske forskere:

 • Forsknings- og Innovationsstyrelsen
 • Aage V. Jensens Fonde
 • Energistyrelsen
 • Miljøstyrelsens Arktiske Program – DANCEA

Tak!

POLARFRONTENS redaktion

 • Tidligere museumsinspektør på Nationalmuseet Einar Lund Jensen (ansvarshavende redaktør)
 • Cand. scient. og diplomjournalist Uffe Wilken (redaktør og journalist)
 • Efter behov entrerer redaktionen med dygtige og troværdige freelancere, der har mange års erfaring med at skrive om Grønland og forskning i Grønland

POLARFRONTENS bestyrelse

 • Johnny Fredericia: Formand for bestyrelsen i Det Grønlandske Selskab. Tidligere administrerende direktør for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2007-2016.

 • Einar Lund Jensen: Formand for Polarfrontens bestyrelse og ansvarshavende redaktør af Polarfronten. Tidligere museumsinspektør på Nationalmuseet i København.

 • Tobias Orlander: Tobias er uddannet arktisk ingeniør og bygningsingeniør samt ph.d. i bjergartsmekanik og bjergartsfysik. Tobias er ansat som adjunkt ved DTU.

KONTAKT

Redaktør Uffe Wilken

Tlf. 3177 2016

uw@polarfronten.dk

Det Grønlandske Selskab

L.E. Bruunsvej 10

2920 Charlottenlund

Tlf. 6160 5331

dgls@dgls.dk

CVR: DK35419470

GDPR – privatlivspolitik

Polarfronten/Det Grønlandske Selskab arbejder med at sikre opfyldelse af kravene til persondataforordningen, der omhandler beskyttelsen af persondata. Polarfronten/Det Grønlandske Selskab videregiver ikke personoplysninger til 3 part.

Polarfronten/Det Grønlandske Selskab indsamler ikke persondata ud over navn og email fra de personer, der selv tilmelder sig Polarfrontens mailingliste via redaktion@polarfronten.dk. Denne mailingliste anvendes udelukkende, når der udkommer et nyt nummer af Polarfronten. Polarfronten/Det Grønlandske Selskab registrerer ikke personfølsomme data.

VEDTÆGTER for Polarfronten

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
 • 1. Foreningens navn er Polarfronten

 • 2. Foreningens formål er at udgive e-magasinet Polarfronten.

LEDELSE
 • 3. Bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab udpeger en bestyrelse på tre personer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab udpeger et af bestyrelsesmedlemmerne for Polarfronten til at stå for den daglige ledelse. Generalforsamlingen indkaldes årligt.

REDAKTION
 • 4. Det Grønlandske Selskab udpeger redaktøren for Polarfronten.

REVISION OG REGNSKAB
 • 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 • 6. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen.

 • 7. Såfremt foreningen nedlægges, overgår e-magasinet Polarfronten og dets værdier til Det Grønlandske Selskab.

Således vedtaget den 8. januar 2015.