TEMAER

Temaer på Polarfronten

Polarfronten har de seneste år produceret fire temaer, der hver især i en række artikler kredser om et større emne.

Tema "Fingeren på pulsen – sundhed og sygdom i Grønland 2022" (modelfoto: Uffe Wilken).

Tema “Fingeren på pulsen – sundhed og sygdom i Grønland 2022” (modelfoto: Uffe Wilken).

TEMA FINGEREN PÅ PULSEN – SUNDHED OG SYGDOM I GRØNLAND 2022

Temaet giver dig i 12 nedslag i den arktiske sundhedsforskning et lille indtryk af, hvad der rører sig blandt sundhedspersonale i Grønland og internationalt. Udgangspunktet for artiklerne var NunaMed 2022-konferencen i Nuuk, oktober 2022. Læs mere…

Elever på undersøgende feltarbejde. (foto: Lars Demant-Poort).

Elever på undersøgende feltarbejde. (foto: Lars Demant-Poort).

TEMA ARTIC HUB I NUUK (2021)

Temaet tager udgangspunkt i etableringen af en Arktisk Forsknings Hub i Nuuk i november 2020. Hub’ens primære opgave er at bygge bro mellem forskning og samfund, bl.a. ved at vise den nytteværdi, som forskningen kan bidrage med til det grønlandske samfund. Temaet kredser derfor i 13 populærvidenskabelige artikler om dette – nytteværdien af forskning for Grønland. Læs mere…

Sundhedsforskning i Grønland

Sundhedsforskning i Grønland (foto: Uffe Wilken).

TEMA: ARKTISK SUNDHEDSFORSKNING OG SUNDHED (2020)

Som andre sundhedsvæsener oplever det grønlandske sundhedsvæsen både fremskridt og det modsatte. Polarfronten gav med dette temanummer fra januar 2020 om arktisk sundhedsforskning den grønlandske sundhedssektor et tjek. Temanummeret var et samarbejde med Nunamed2019-konferencen og Grønlandsmedicinsk Selskab. Læs mere…

Tema Østgrønland

Tema Østgrønland (kort: Uffe Wilken).

TEMA ØSTGRØNLAND (2020)

Polarfronten har samlet 11 historier fra Østgrønland fra tidligere numre, lanceret i perioden 2012-2018 som pdf’ere. Artiklerne kan nu læses på smartphone, tablet og desktop computer. Artiklerne kommer hele vejen rundt – fra et kig ned i den Nordøstgrønlandske Isstrøm til et kig på, hvad børnetegninger kan fortælle om trivsel og drømme i Tasiilaq. Læs mere…