Tag: samfund

Tema: Den Internationale Arktiske Hub i Nuuk

Den Arktiske Hub skal bygge bro mellem forskning og samfund. I et lille års tid har der været arbejdet intenst på at få konkretiseret tankerne bag oprettelsen af et knudepunkt for arktisk forskning i Nuuk. Polarfrontens nye tema om den Arktiske Hub (Arctic Hub) fortæller kort om selve Hub’en og tager så læseren rundt i…

Af uw@polarfronten.dk 27. september 2021 Slået fra

Forskere skal kvittere for deres nye viden

Går alt vel skal lokale folk i byer og bygder i samarbejde med videnskabsfolk formulere et sæt etiske retningslinjer for forskning i Grønland. Retningslinjerne skal bl.a. tilgodese, at tilrejsende forskere kvitterer for den viden, lokale folk begaver dem med, så forskningen kan være til nytte for lokalsamfundet og Grønland. Fortællingen har været den samme gennem…

Af uw@polarfronten.dk 27. september 2021 Slået fra

Interview med Naalakkersuisoq for Forskning Peter P. Olsen (IA)

En ny regering tiltrådte i Grønland i april 2021. Peter P. Olsen (IA) blev udpeget som Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt, Forskning og Kirke, og Polarfronten har spurgt ham, hvilke overvejelser han gør sig omkring forskningens rolle i det grønlandske samfund. I koalitionsaftalen står der bl.a. at ’der vil blive lagt stærkt fokus på bl.a.…

Af uw@polarfronten.dk 21. september 2021 Slået fra