Interview med Naalakkersuisoq for Forskning Peter P. Olsen (IA)

Interview med Naalakkersuisoq for Forskning Peter P. Olsen (IA)

21. september 2021 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

En ny regering tiltrådte i Grønland i april 2021. Peter P. Olsen (IA) blev udpeget som Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt, Forskning og Kirke, og Polarfronten har spurgt ham, hvilke overvejelser han gør sig omkring forskningens rolle i det grønlandske samfund.

I koalitionsaftalen står der bl.a. at ’der vil blive lagt stærkt fokus på bl.a. forskning’. Hvad er tankerne omkring dette, og hvordan skal koalitionsaftalens tema konkretiseres her og nu og fremover?

Peter P. Olsen: Naalakkersuisuts kommende forskningsstrategi bliver i den nærmeste fremtid lagt frem til offentlig høring. Strategien indeholder visioner der omhandler forskning, og visionerne skal sætte rammer for udvikling af forskningsaktiviteter i Grønland. Derudover vil strategien indeholde forslag til fremtidige initiativer, som i sidste ende vil komme forskningen og den grønlandske befolkning til gavn.

Har du nogle forskningsområder, som du mener, der skal fokuseres ekstra på og i givet fald med hvilket rationale – midlerne til forskning er jo begrænsede?

Peter P. Olsen: Grønlands Forskningsråd er i sin rådgivning og i sit øvrige virke ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra Naalakkersuisut. Dette gælder naturligvis også for det øvrige forskningsmiljø.

Hvordan kan forskningen komme lokalbefolkningen i Grønland til nytte?

Peter P. Olsen: Som naturlig følge af Inatsisartutlov om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler i Grønland i nov. 2013 blev Grønlands Forskningsråd (NIS) nedsat. Lige omkring årsskiftet til 2021 blev den Internationale Arktiske Hub etableret. En del af deres opgave er at formidle forskning og forskningsresultater for at gøre forskningsresultater tilgængelige her i Grønland og udadtil. Formålet er at være med til at bygge bro mellem forskning og andre miljøer, f.eks. erhvervs- og innovationsmiljøer, uddannelse, myndigheder og internationalt samarbejde.

Hvor ser du de største udfordringer for de grønlandske forskningsmiljøer?

Peter P. Olsen: Generel kompetenceopbygning gennem uddannelse og erfaringer kan bidrage til at opbygge et betydningsfuldt forskningsmiljø, der er i stand til at tiltrække de bedste forskere og internationale forskningsinstitutioner, hvilket det allerede gør, men i mindre format end det ønskede. Dette skal ses i sammenhæng med den stigende interesse for arktisk forskning i kølvandet på klimaændringer, som blandt andet forårsager stærkt bekymrende afsmeltning af isen i Arktis.

Hvor ser du de største muligheder for de grønlandske forskningsmiljøer?

Peter P. Olsen: Forskningsmiljøet både her i landet, men også udenlandske interessenter, og ikke mindst NIS, har fingeren på pulsen. Derfor er det vigtigt, at de bringer forskningens fremtidige behov frem i lyset, således beslutningstagerne kan tage bestik af, hvor der kan rettes politisk bevågenhed.

Uffe Wilken

Introfoto øverst på siden: Peter P. Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt, Forskning og Kirke (foto: Naalakkersuisut).