Kategori: Tema ‘Arktisk ForskningsHUB’

Årene går, og millimeter bliver til centimeter

Grønland hæver sig, og vandstanden stiger her og falder der. Forskere fra New York og Nuuk samarbejder med fiskere, fangere og skoleelever i fire grønlandske byer om at kortlægge ændringerne. Udsagnet “Greenland rising” skal tage helt bogstaveligt, for Grønland hæver sig, og Greenland Rising er projektet, der skal måle og forudsige, hvor meget landet vil…

Af uw@polarfronten.dk 20. september 2021 Slået fra

Sociale bremseklodser mangler i mineindustrien

Mineprojekter i Grønland kan have negative konsekvenser for lokalbefolkningerne, allerede inden de er gået i gang. Derfor foreslår forskere en form for screening af projekter, inden firmaerne indsender deres ansøgninger. Men at komme med faglige indspark i de ofte meget følelsesladede debatter om miner i Grønland er øretævernes holdeplads. I forbindelse med anlæggelse af en…

Af uw@polarfronten.dk 20. september 2021 Slået fra

Smeltende havis stiller nye krav til beredskabet i Arktis

Klimaforandringerne åbner for nye sejlruter i de arktiske farvande, men mere sejlads kan betyde flere ulykker. Et forskningsprojekt peger på, at Grønland vil have svært ved at håndtere større ulykker, som f.eks. hvis et krydstogtskib med tusindvis af passagerer ombord kom i havsnød i et øde område. Klimaforandringerne har medført, at havisen i Arktis smelter…

Af uw@polarfronten.dk 20. september 2021 Slået fra