Tag: samfund

Sociale bremseklodser mangler i mineindustrien

Mineprojekter i Grønland kan have negative konsekvenser for lokalbefolkningerne, allerede inden de er gået i gang. Derfor foreslår forskere en form for screening af projekter, inden firmaerne indsender deres ansøgninger. Men at komme med faglige indspark i de ofte meget følelsesladede debatter om miner i Grønland er øretævernes holdeplads. I forbindelse med anlæggelse af en…

Af uw@polarfronten.dk 20. september 2021 Slået fra

Smeltende havis stiller nye krav til beredskabet i Arktis

Klimaforandringerne åbner for nye sejlruter i de arktiske farvande, men mere sejlads kan betyde flere ulykker. Et forskningsprojekt peger på, at Grønland vil have svært ved at håndtere større ulykker, som f.eks. hvis et krydstogtskib med tusindvis af passagerer ombord kom i havsnød i et øde område. Klimaforandringerne har medført, at havisen i Arktis smelter…

Af uw@polarfronten.dk 20. september 2021 Slået fra

TEMA: DEN INTERNATIONALE ARKTISKE HUB I NUUK

I et lille års tid har der været arbejdet intenst på at få konkretiseret tankerne bag oprettelsen af et knudepunkt for arktisk forskning i Nuuk. Polarfrontens tema om Arctic Hub fortæller kort om selve Hub’en og tager så læseren rundt i en række artikler om forskningsprojekter, der alle har en eller anden form for nytteværdi…

Af uw@polarfronten.dk 5. september 2021 Slået fra