Tema: Den Internationale Arktiske Hub i Nuuk

Tema: Den Internationale Arktiske Hub i Nuuk

27. september 2021 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Den Arktiske Hub skal bygge bro mellem forskning og samfund.

I et lille års tid har der været arbejdet intenst på at få konkretiseret tankerne bag oprettelsen af et knudepunkt for arktisk forskning i Nuuk. Polarfrontens nye tema om den Arktiske Hub (Arctic Hub) fortæller kort om selve Hub’en og tager så læseren rundt i en række artikler om forskningsprojekter. Projekterne har alle en eller anden form for nytteværdi for det grønlandske samfund – fra erhvervslivet til myndighederne og civilsamfundet. Og netop at skabe nytteværdi ud af forskningen er en af den Arktiske Hubs vigtigste opgaver. Se hele temaet her.