Nyfødte grønlandshvaler vækker håb

Nyfødte grønlandshvaler vækker håb

5. juli 2023 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

I 2022 blev der observeret to hunner med hver deres kalve. Det tyder iflg. forskere på, at bestanden af den truede østgrønlandske grønlandshval kan være på vej op.

”Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg ser, for mit mentale fokus er rettet mod narhvaler, og ikke grønlandshvaler. Men så går det op for mig, at det er en grønlandshval med kalv, jeg ser et par hundrede meter under mig”.

Og så bryder jublen ud i den lille observatørkabine i flyet, fortæller biologen Outi Tervo fra Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut). Hun var del af et team, der skulle tælle narhvaler ud for den østgrønlandske kyst i maj 2022, og som for nylig publicerede observationerne af grønlandshvalernes kalve. For teamet så ikke kun én kalv, men to. Outi Tervo fortæller begejstret videre om dagen efter den første observation:

”Vi sidder i flyet i et dobbelt observatørsystem, hvor vi er fire, der kigger ud gennem bobblevinduerne – to på hver sin side. Og pludselig ser både min makker og jeg en mor med sin kalv – og så er vi helt oppe at ringe! Heldigvis fik vi piloten til at cirkle nogle gange, så at hans co-pilot kunne tage nogle billeder”.

Grunden til jublen i kabinen er, at det er første gang i ca. 100 år, at grønlandshvaler med kalve observeres i Østgrønland. Populationen, der også kaldes Spitsbergen-bestanden, har været stort set udryddet siden 1800-tallet.

Massakrer i Grønlandshavet

Grønlandshvalerne findes hele vejen rundt om Arktis. I Vestgrønland kan man møde dem især omkring Disko Bugt, hvor de om foråret trækker vestpå over Baffin Bugt til canadiske farvande. Outi Tervo og hendes kolleger anslår Baffin Bugt-Davis Strædet bestandens størrelse til at være i omegnen af 4.000 dyr – heraf ca. 1.000 dyr i Disko Bugt – hvorfor organisationen The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) har givet bestanden kategorien ’ikke truet’ på deres rødliste. Hvilket også er grunden til, at de grønlandske politikere, som fastsætter fangstkvoter på baggrund af indstillinger fra forskere og den internationale hvalfangstkommision (IWC), har tilladt fangst af to grønlandshvaler om året.

 

Om grønlandshvalen…

Med sine 50 tons er grønlandshvalen (Balaena mysticetus) en af de tungeste hvaler og et af de tungeste dyr, der nogensinde har eksisteret. Grønlandshvalen kan blive op til 18 m lang og er forholdsvis kortere og tykkere end andre hvaler i samme vægtklasse. Bortset fra den hvide underkæbe er grønlandshvalen helt sort, men efterhånden som grønlandshvalen ældes, bliver også haleroden og selve halen mere og mere hvid.

Grønlandshvalen er en bardehval, dvs. den har ikke tænder, men barder – lange hornplader, som sidder i overmunden og bruges til at filtrere dyreplankton fra havvandet.

Kilde og læs mere: https://natur.gl/arter/groenlandshval/

Det samme kan man ikke sige om Spitsbergen bestanden. I 17- og 1800-tallet blev der fanget omkring 25.000 grønlandshvaler i Grønlandshavet og omkring Spitsbergen (Svalbard). Disse ekstreme fangsttal til trods fik hvalfangerne ikke udryddet hvalerne, men IUCN betegner bestanden som ”truet”. Ifølge Pingortitaleriffik ses der i ny og næ små grupper i Østgrønland, men der har ikke været tegn på, at der var fremgang i bestanden. Indtil nu.

Var det bare et heldigt møde?

Derfor vækker de nye observationer håb om, at bestanden måske er på vej op. Outi Tervo forklarer:

”At der er kalve er et positivt tegn. Men vi må også spørge os selv, om grunden til at vi ser dem nu er, at vi bare har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Området er kæmpestort, og der er meget få grønlandshvaler – måske omkring 300. Så det er svært at sige, om det virkelig er en positiv udvikling – eller vi bare har været heldige.”

Andre har også observeret grønlandshvaler i Østgrønland-Svalbard området. Et turistskib så en flok på 10-20 hvaler, hvilket er mange, og norske fiskere har set kalve på nordligere positioner end de grønlandske observationer fra 2022. Som Outi Tervo siger: ”Det er et tegn på, at hvalerne reproducerer – og det er jo godt for populationen”.

Vil grønlandshvalerne vandre nordpå, når vandet bliver varmere?

Men så er der lige spørgsmålet om klimaforandringer. Grønlandshvalen har et fællestræk med narhvalen, fordi begge foretrækker at leve i koldt vand. Hvad vil de to hvalarter gøre, når nu vandet bliver varmere på grund af klimaforandringer, og de på grund af deres tykke lag spæk ikke kan komme af med deres kropsvarme på samme måde som hidtil? Vil de trække nordpå, efterhånden som klimaet bliver lunere? Outi Tervo siger:

Grønlandshval ud for Disko Øen (arkivfoto: Uffe Wilken).

Grønlandshval ud for Disko Øen (arkivfoto: Uffe Wilken).

”Grønlandshvalen er et af de bedst varmeisolerede dyr i Arktis, så for at den ikke skal koge i sit eget spæk, foretrækker den koldt vand. De er meget fleksible i deres adfærd, så de kunne sikkert godt finde på at flytte sig mere nordpå. Jeg er mere bekymret for narhvalerne, som har denne her ”S-togs adfærd” – de flytter sig kun frem og tilbage langs veletablerede ruter, så hvor gode vil de være til at tilpasse sig et nyt klima?”

Og så er der spørgsmålet om grønlandshvalens føde – vandlopperne. Flytter de med nordpå? Her nævner Outi Tervo nye undersøgelser fra Vestgrønland:

”Disko Bugt er interessant, fordi området ligger mellem Lavarktis og Højarktis, hvor man først antager at se ændringer i økosystemerne på grund af klimaændringerne. For eksempel har det marine økosystem ændret sig, så balancen mellem koldt- og varmtvandsvandlopper nu er tippet over til fordel for de sidste. Ikke et problem som sådan, for grønlandshvalen kan godt æde varmtvandsvandloppen. Men de skal æde mere for at blive mætte, fordi de nye vandlopper har mindre fedtindhold. Det betyder, at de skal arbejde mere for føden.”

Uffe Wilken

Introfoto: To grønlandshvaler i Østgrønland i 2022, mor og kalv (foto: B. Jóhannesson).

Artiklen er udgivet som del af samarbejdet mellem Polarfronten og oceandecade.dk.

Links

Om Den Nordatlantiske Havpattedyrs Kommission

Om Den Internationale Hvalfangst Kommission

Den videnskabelige artikel:

Tervo OM, Louis M, Sinding MHS, Heide-Jørgensen MP, Hansen RM (2023) Possible signs of recovery of the nearly extirpated Spitsbergen bowhead whales: calves observed in east Greenland. Polar Research 42. https://doi.org/10.33265/polar.v42.8809