Nye metoder til identifikation af hvaler og andre havdyr testet i Nordatlanten

Nye metoder til identifikation af hvaler og andre havdyr testet i Nordatlanten

29. november 2021 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Brug af miljø-DNA er en ny metode med et stort potentiale. Metoden blev testet på sommerens Dana-togt sammen med to kendte teknikker.

Blandt verdens store dyr indtager hvalerne en særlig ikonisk rolle. Både på grund af deres imponerende størrelse, men måske særligt fordi store dele af deres liv i dybderne stadig rummer flere spørgsmål end svar. Skønt dette måske nok kan pirre nysgerrigheden hos forskere såvel som den brede befolkning, kommer denne ”mangel på viden” også med en række praktiske udfordringer.

Eksempelvis er det usædvanligt svært at lave succesfulde forvaltningsstrategier for grupper af dyr, hvor man ikke kan sige noget præcist om, hvor mange dyr der er, hvor de befinder sig hvornår og hvorfor. For hvaler såvel som mange andre dyr i havet er der således et stort behov for at udvikle nye metoder, der nemt og billigt kan levere den nødvendige information.

I den nyligt fremlagte ’Ocean Decade – Arctic Action Plan’, som netop har sat retningen for forskning af bæredygtig udvikling i de arktiske regioner de næste 10 år, figurerer behovet for nye og bedre metoder til overvågning af biodiversiteten til havs derfor også højt på prioriteringslisten.

Læs hele artiklen på www.oceandecade.dk

Christian Riisager-Simonsen, DTU-Aqua

Artiklen er et samarbejde mellem DTU-Aqua og Polarfronten i anledning af FN’s Havårti.

Introfoto: Natasja Corfixen.