Grønlandsk bosættelsespolitik 1911-1952

Grønlandsk bosættelsespolitik 1911-1952

8. april 2019 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Ny bog belyser den grønlandske bosættelsespolitik i perioden 1911-1952.

De grønlandske politikere ønskede i første halvdel af det 20. århundrede at skabe økonomisk udvikling og fremskridt. Det skulle blandt andet ske ved at samle befolkningen i få store bosættelser, frem for at have dem spredt ud over landet i mange små bosættelser. Ideen med denne centralisering var at skabe betingelser for udvikling af et rationelt fiskeri og dermed den første spæde industrialisering af landet.

“De danske myndigheder var for så vidt enige i at samle bosættelserne, men ville ikke presse befolkningen til at flytte, hvis ikke de havde lyst,” fortæller Einar Lund Jensen, der er forfatter bag den nye bog.

Bogen “Boplads – udsted – koloni? – En undersøgelse af diskussionen i Grønland om bosættelsespolitikken 1911-1952” udkommer i skriftserien INUSSUK – Arktisk forskningsjournal, og udgives af Grønlands Selvstyres Department for Sundhed og Forskning og Departementet for Natur, Miljø og Forskning i samarbejde med Nationalmuseet.