Grønland blev hans skæbne

Grønland blev hans skæbne

23. oktober 2019 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Om H. J. Rink og hans tid.

Biografi i to bind. 

H.J. Rink, der var gift med Signe Rink, fik universitetets guldmedalje i kemi i 1843, og året efter blev han dr.phil. ved universitetet i Kiel. I 1845-46 deltog han som geolog på den første  Galathea-ekspedition, og 1848-51 undersøgte han grafitforekomster i Nordvestgrønland. I 1853 blev han konstitueret kolonibestyrer og inspektør for Julianehåb kolonidistrikt; i 1855 blev han forflyttet til Godthåb som inspektør for hele Sydgrønlands Inspektorat. H.J. Rink var en foregangsmand i at inddrage den grønlandske befolkning i beslutningsprocessen, og på hans initiativ oprettedes i 1857 de første forstanderskaber i Grønland, og han etablerede et trykkeri i Godthåb, der udgav småskrifter og avisen Atuagagdliutit. I 1868 forlod Rink Grønland pga. dårligt helbred, men blev 1871-82 direktør for den Kongelige Grønlandske Handel. Blandt hans mest kendte skrifter er Grønland, geographisk og statistisk beskrevet (1852-57) og Eskimoiske Eventyr og Sagn (1866-71).

Bogen kan bestilles på Det Grønlandske Selskabs webshop.