Arktisk Kommando om opgaver, klimaforandringer og forskningsstøtte

Arktisk Kommando om opgaver, klimaforandringer og forskningsstøtte

24. november 2022 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Verden ændrer sig. Betyder klimaforandringer, COVID og en mulig recession en anderledes opgaveportefølje for Arktisk Kommando i fremtiden?

Arktisk Kommandos hovedopgave er at overvåge og sikre Kongerigets territorie og håndhæve Kongerigets suverænitet. Rent militære opgaver. Men som Chef for Operationsafdelingen i Arktisk Kommando Michael Gerhard Landmark siger:

”Vi overvåger territoriet, samtidig med at vi eksempelvis har forskere ombord i vores enheder, der tager vandprøver, da det også ligger i vores opgavebeskrivelse, at vi skal yde støtte til forskningsmiljøet. På den måde kan vores støtte til det civile samfund ofte gå hånd i hånd med vores militære opgaver.”

Michael G. Landmark uddyber, at han forventer større ændringer i Arktisk Kommandos fremtidige opgaver som følge af verdens udvikling.

Læs hele interviewet med Michael G. Landmark på oceandecade.dk.

Oceandecade.dk er et samarbejdsprojekt mellem Polarfronten, DTU Aqua og Dansk Center for Havforskning i anledning af FN’s Ocean Decade 2021-2030.

Introfoto: Inspektionsfartøjet P571 Ejnar Mikkelsen bryder is ved Grønlands kyst i begyndelsen af marts 2018 (foto: Jens Møller Hansen. Forsvarsgalleriet).