Ammassatter blander sig ikke

Ammassatter blander sig ikke

7. april 2022 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

I Østgrønland bliver der fisket en overflod af ammassatter. Men i Vestgrønland ser det anderledes ud. Et ph.d.-projekt har kastet mere lys over den lille fisks biologi, og resultatet er vigtigt i overvejelserne over, om industrien kan udnytte den vestgrønlandske ammassat. 

Hvert forår bliver der skovlet fisk i Vestgrønland. Det er den lille stålgrå ammassat (lodde), der i millionvis trækker ind på så lavt vand for at gyde, at den kan skovles direkte op i kasser og kurve i strandkanten. I Østgrønland ved man, at der er gigantiske mængder af lodder. Tidligere hed byen Tasiilaq Angmagssalik, opkaldt efter lodden der gyder nær bygden. Men de findes i endnu større mængder udenskærs. Det er lodder, der vandrer til islandsk farvand for at gyde. Fiskeribiologerne ved ikke meget om den vestgrønlandske ammassat, så foranlediget af fiskeindustrien og Selvstyret satte Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) sig for at undersøge forekomsten af ammassatter i Vestgrønland – for bl.a. at finde ud af, om der findes én eller flere bestande. Vigtige spørgsmål at få besvaret, før lodderne eventuelt skal fiskes i større skala, så man undgår et overfiskeri.

Læs mere på Oceandecade.dk som er et samarbejde mellem Polarfronten og DTU Aqua i anledning af FN’s Ocean Decade 2021-2030.