01.09.19: Trump, Grønland og rigsfællesskabet – og den nye uddannelse i Grønlandske og Arktiske Studier ved Københavns Universitet

29. august 2019 Slået fra Af uw@polarfronten.dk

Hvorfor vil præsident Trump gerne købe Grønland? Hvorfor er Grønland ikke til salg? Og hvordan påvirker hele balladen forholdet mellem Grønland og Danmark? Får det betydning for rigsfællesskabet eller Grønlands vej mod selvstændighed? Det er nogle af de spørgsmål, som en lille flok nystartede studerende kommer til at arbejde med på Københavns Universitets nye uddannelse i Grønlandske og Arktiske Studier.

Der var 24 ansøgere til uddannelsen, som erstatter den gamle uddannelse i Eskimologi. De 5 bedst kvalificerede blev optaget og påbegynder studiet d. 1. september – der er tale om studerende fra både Danmark og Grønland. Grønlandske og Arktiske Studier er et vidtfavnende områdestudium og omfatter f.eks. grønlandsk sprog, kultur- og identitetspolitik, sociale problemstillinger, klimaændringer, minedrift og ressourceudnyttelse, økonomisk politik, koloniale og post-koloniale relationer, selvstyreprocesser, urbanisering og migration.

Det Arktiske Hus, Strandgade 102, København (foto: Søren Thuesen).

I løbet af studiet vil de studerende blive introduceret til kultur- og samfundsforhold i Grønland og de øvrige Inuit-områder i Canada, USA og Rusland før og nu samt til Arktis som region med de mange presserende kulturelle, sociale og økonomiske udfordringer og ikke mindst storpolitiske, sikkerheds- og klimaændringsmæssige problemstillinger. Herudover undervises de studerende i grønlandsk sprog som fremmedsprog hele vejen gennem studiet.

De senere års øgede internationale interesse for Grønland og Arktis har bestemt ikke mindsket behovet for dansk humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og ekspertise inden for feltet. Det er håbet, at uddannelsen i Grønlandske og Arktiske Studier vil bidrage med højt kvalificerede kandidater, som er klædt på til at arbejde kritisk og reflekteret med arktiske problemstillinger på baggrund af en nuanceret viden om Arktis.

Den nye uddannelse foregår ved Afd. for Grønlandske og Arktiske Studier (tidligere Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier) og er en del af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Afdelingen er dog ikke fysisk placeret på universitetets campus, men i Det Arktiske Hus i Strandgade 102 sammen med en række andre arktiske institutioner, bl.a. Polarbiblioteket. Nabobygningen Nordatlantens Brygge huser bl.a. Grønlands og Færøernes repræsentationer og Islands ambassade.

Yderligere information kan fås hos afdelingsleder, lektor Søren Thuesen, sthuesen@hum.ku.dk